Hautajaiskukat

Surun astuessa elämään, saapuu hetkellinen hiljaisuus ja pysähtyminen. On jäähyväisten aika. Tilaa hautajaiskukat Interflorasta ja toimitamme ne suoraan hautajaisiin.

Kunnioitusta hautajaiskukilla

Hautajaiskukilla muistetaan ja osoitetaan kunnioitusta vainajaa kohtaan. Surutyö on pitkä prosessi ja jokainen kokee sen omalla tavallaan. Kukkien valinta hautajaisiin on osa surutyötä. Oikeiden kukkien valinta voi tuntua haastavalta ja raskaalta. Me Interfloralla olemme apuna surun hetkellä.

Kukkia valitessa on hyvä ottaa huomioon vainajan ja lähiomaisten toiveet, jos ne ovat tiedossa. Kukkavalinnalla voidaan tuoda esiin vainajan persoonallisuutta ja mieltymyksiä tai omaa suhdetta vainajaan. Suomalaisissa hautajaiskukissa suositaan valko-sinisävyisiä kukkia, mutta nykypäivänä myös muiden värien suosio on kasvanut. Surusidonnassa suosittuja kukkia ovat valkolilja, kalla, neilikka, ruusu, iiris ja eustoma.

Hautajaiskukkien toimitus

Hautajaiskukat tulee tilata vähintään kaksi arkipäivää ennakkoon. Hautajaiskukkiin käytetään paljon materiaaleja, joiden saatavuuteen tulee varata enemmän aikaa. Mitä tarkempia toiveita kukkien suhteen on, sitä aiemmin kannattaa tilaus tehdä.

Toimitamme kukkatilauksen suoraan kappeliin tai kirkkoon siunaustilaisuutta varten. Tämä helpottaa hautajaisjärjestelyistä huolehtimista ja sujuvoittaa päivän kulkua. Toimituskäytännöt itse kirkossa ja kappelissa vaihtelevat paikkakunnittain. Kukkakauppamme hoitavat toimitukset omatoimisesti siunaustilaisuuteen, sillä he tuntevat usein jo entuudestaan paikallisten kirkkojen ja kappeleiden käytäntöjä. Toimitusmaksu kotimaassa on 11,80 €.

Suruviestin saavuttua, on tapana lähettää osanottokukat vainajan lähiomaisille. Täältä pääset tutustumaan tarkemmin osanottokukkiin.

Chat palvelussamme on mahdollista kysyä apua asiakaspalvelijoiltamme klo 8.30-16 ja tämän ajan ulkopuolella voi heille jättää myös yhteydenottopyynnön.

Siirry tästä tilaamaan. Valitse Tilanne-vetolaatikosta Hautajaiset ja näet kaikki suosittelemamme tuotteet.

Hautajaiskukkien tilaaminen verkkokaupasta

Hautajaiskukkien tilaaminen verkkokaupasta helpottaa hautajaispäivän kulkua ja jättää enemmän aikaa muille järjestelyille. Verkossa pääset tutustumaan valikoimaamme vuorokauden ympäri ja tilauksen voi tehdä omien aikataulujen mukaan.

Hautajaiskukkien valikoimaan pääsee tutustumaan kohdasta valikoima ja valitsemalla tilanteeksi hautajaiset. Avaamalla valikoimasta kiinnostavan kukkakimpun tai -asetelman näkee tuotekuvauksen ja voi lisätä kukat ostoskoriin. Jatka tilausta -painikkeella liikutaan tilauksessa eteenpäin.

Tilauksen yhteenvedon jälkeen on mahdollista valita kukkien yhteyteen kaksiosainen kuvallinen kortti, muistonauhat ja adressi. Perinteisesti adressi lähetetään lähiomaisten surukotiin suruviestin saavuttua. Osanottoadressin voi lähettää myös hautajaisiin luettavaksi, mikäli on itse estynyt saapumaan paikalle. Lisätietoa osanottokukista löytyy täältä. Lisätuotteille on omat kohtansa tilauksessa, joten korttiin, nauhoihin ja adressiin voi määrittää haluamansa tekstin.

Tilauksessa lisätiedot toimitukseen -kenttään kannattaa ilmoittaa kukat laskevan henkilön nimi ja puhelinnumero, ellei laskija ole myös kukkien tilaaja. On hyvä myös mainita, jos haluaa henkilökunnan laskevan kukat.

Haudalle laskettavat kukat jaotellaan kolmeen eri kategoriaan: hautavihot, hautakimput ja seppeleet.

Hautavihko

Suosituin hautajaiskukka on hautavihko eli kukkalaite, josta kuulee puhuttavan myös nimillä surulaite tai kukkavihko. Hautavihko on muodoltaan useimmiten pisaranmallinen ja se on tehty kukkasieneen. Pyöreitä hautavihkoja on myös saatavilla, mutta se ei ole niin yleinen kuin pisaranmallinen. Näyttävyyttä pystyy säätelemään korkeudella, värimaailmalla ja kukkavalinnoilla. Kantamisen helpottamiseksi on hautavihossa kantokahva kukkien alla. Interfloran hautavihkojen hinnat ovat 95-120 €.

Hautakimppu

Hautavihkoa kepeämpi vaihtoehto on hautakimppu. Muotokieleltään hautakimput ovat usein pisaranmallisia tai pyöreitä, mutta myös muita muotoja hyödynnetään nykyään vapaammin. Tavallisiin kukkakimppuihin verrattuna hautakimpussa kukkien varret ovat lyhyet, sillä niiden tulee näyttää hyvältä niin kannettaessa kuin haudalle laskiessa. Interfloran hautakimppujen hinnat ovat 60-100€.

Hautaseppele

Perinteisin vaihtoehto hautakukiksi on hautaseppele. Seppele kuvastaa pyöreällä muodollaan ikuisuutta, päättymätöntä liikettä. Ennen vanhaan pyörivän liikkeen symboliikka koettiin seppeleelle tärkeimmäksi piirteeksi, jota korostettiin yhtenäisillä ja yksinkertaisilla materiaaleilla. Nykypäivänä seppeleet ovat saaneet myös modernimpaa ilmettä kokonaan runsaasti kukitetun seppeleen muodossa. Interfloran hautaseppeleiden hinnat ovat 175-240 €.

Yksittäinen kukka

Yksittäisen leikkokukan laskeminen hautaan on kaunis lopetus siunaustilaisuudelle ja viimeinen jäähyväinen. Yhdellä kukalla voivat myös lapset osallistua hautajaisiin ja ilmaista osanottonsa. Leikkokukka voi olla mikä tahansa kukka, jolla haluaa muistaa vainajaa.

Toimintatavat hautajaisissa

Suomalainen hautausperinne on muovautunut nykyiseen muotoonsa kristinuskon saapumisen myötä. Luterilaisuus on tuonut mukanaan kirkkomaalle hautaamisen. Tässä artikkelissa käsittelemme suomalaisia hautajaistapoja, joissa luterilaisuus on vahvasti läsnä. Interfloran kukkakaupoilta on mahdollista kysyä neuvoa myös siviilihautajaisiin ja muiden uskontokuntien hautaustapoihin liittyen.

Hautajaiset kahden viikon kuluessa

Hautajaiset järjestetään yleensä noin kahden viikon kuluttua kuolemasta. Lain mukaan vainaja olisi hyvä tuhkata tai haudata viimeistään yhden kuukauden kuluessa. Hautaamista varten tarvitaan hautauslupa, jonka allekirjoittaa vainajaa hoitanut lääkäri tai oikeuslääkäri. Hautajaisia suunnitellessa kannattaa selvittää onko vainajalla hautaustestamentti tai onko hän ilmaissut omia toiveita hautajaisten suhteen.

Siunaus- ja muistotilaisuus

Hautajaiset muodostuvat yleensä kahdesta kokonaisuudesta: siunaustilaisuudesta ja muistotilaisuudesta. Vainajan siunaus eli saattohetki tapahtuu yleensä kappelissa, kirkossa tai haudalla, jonka jälkeen muistotilaisuus vietetään muualla. Siunaustilaisuus on jäähyväishetki, jolloin rauha on läsnä. Puheet, suruvalittelut ja tervehtiminen kuuluvat muistotilaisuuteen. Yleensä muistotilaisuudessa on sijoitettu pöydälle vainajan kuva ja sen viereen kauniit kukat ja kynttilä.

Kukkien lasku

Omaiset sopivat kukkien laskun käytännöistä ennakkoon siunauksen toimittajan kanssa. Suomessa on tapana, että omaiset kantavat kukkalaitteet itse arkun tai haudan äärelle. Kansainvälisesti on sen sijaan yleisempää toimittaa kukat valmiiksi kappeliin tai kirkkoon, jolloin henkilökunta asettaa kukat niille kuuluviin telineisiin tai arkun ympärille.

Kukat voidaan laskea kappelissa, kirkossa tai haudalla. Lähiomaiset laskevat kukat ensin, jonka jälkeen vuoro siirtyy muihin sukulaisiin ja sitä kautta ystäviin. Kukkia laskiessa on tapana pitää arkun ääressä pieni hiljainen hetki, jonka jälkeen lausutaan saattosanat kukkiin kiinnitetystä kortista tai nauhoista. Arkun päälle ei lasketa kukkia, vaan sen sivuille tai arkun viereen varatuille telineille. Mikäli kukat lasketaan sisällä, ei haudalla lueta enää tekstejä, mutta kukat asetetaan hautakummulle.

Arkkuhautaus ja uurnahautaus

Hautausmuodot ovat arkkuhautaus ja uurnahautaus eli tuhkaus. Suomalaiseen hautajaistapaan kuuluu arkku- ja uurnakoristeiden käyttö niin siunaustilaisuudessa kuin siviilihautajaisten saattotilaisuudessa. Koristeiden idea on tuoda arkkua tai uurnaa esiin eli ne eivät saa peittää kuin enintään yhden kolmasosan arkun tai uurnan koosta.

Arkku- ja uurnakoristeita voi tilata suoraan Interfloran kukkakaupoista, joista moni tarjoaa myös hautaustoimistopalveluita tai toimii tiiviissä yhteistyössä paikallisen hautaustoimiston kanssa. On tärkeää, että kukkakauppias tietää arkun tai uurnan mallin, koon ja halutun värimaailman koristeita suunnitellessa ja toteuttaessa.

Siviilihautajaiset

Ei-kirkolliset hautajaiset eli siviilihautajaiset toteutetaan yleensä vapaammin kuin kirkolliset, eikä niissä ole tiettyä kaavaa mitä noudattaa. Järjestelyitä pohtiessa kannattaa vainajan toiveet, elämäntyyli ja uskomukset ottaa huomioon. Niin arkku- kuin uurnahautausta käytetään myös siviilihautajaisissa.

Seurakunnilla on lainmukainen velvollisuus tarjota hautapaikkaa myös ei kirkkoon kuuluville. Monella hautausmaalla on olemassa tunnukseton alue, jossa ei sijaitse uskonnollisia tunnuksia lainkaan. Vainajan toiveesta tuhkat voidaan sirotella myös muille maa-alueille, mutta sitä varten tulee olla maanomistajan lupa. Siviilihautajaisissa myös kirkkoon kuulumaton voidaan siunata ennen hautaan laskua.

Muistosanat kirjoitetaan korttiin tai nauhoihin

Muistosanat ovat suuressa roolissa suomalaisessa hautajaisperinteessä ja kuuluvat erottamattomasti hautajaiskukkiin, sillä ne luetaan ääneen kukkia laskettaessa. Kaikkien Interfloran kukkatilausten hintaan sisältyy valkoinen yksipuoleinen kortti. Hautavihkoon, -kimppuun ja -seppeleeseen on mahdollista lisätä halutessa kortin lisäksi nauhat.

Nauhoja on aina kaksi ja niistä ensimmäiseen kirjoitetaan muistosanat ja toiseen lähettäjien nimet. Hautakimppujen yhteydessä käytetään ohuempaa muistonauhaa tai korttia. Valitessa nauhojen sijaan kortin, kirjataan myös siihen muistosanat ja lähettäjien nimet.

Muistonauhoja on saatavilla yksivärisinä sekä useampivärisinä. Yleisiä värivaihtoehtoja ovat sini-valkoiset, kelta-siniset ja puna-mustat. Nauhan väri määrittyy laskettavien kukkien tunnelman mukaan, jotta kokonaisuus olisi mahdollisimman harmoninen. Toiveen nauhan väristä voi kirjoittaa tilauksessa lisätiedot toimitukseen – kohtaan.

Verkkokaupassamme lisätuotteita pääsee lisäämään tilaukseen, kun ostoskoriin on lisätty haluttu kukkatuote. Jatkamalla tilausta näkee lisätuotevaihtoehdot.

Muistosanoja ja värssyjä nauhoihin

 • Lämmöllä muistaen ja kaivaten
 • Rakkaudella muistaen
 • Syvästi kaivaten
 • Lepää rauhassa
 • Muistosi säilyy aina
 • Kiitollisena muistaen
 • Rauhaisaa lepoa
 • Kaikesta kiittäen
 • Nyt olet päässyt lepohon, niin syvä, hyvä unes on

  kuin kukan kankahalla on valkolumen alla.

  - J.L. Runeberg

 • En ole poissa, vaan luoksenne saavun

  mukana jokaisen nousevan aamun

  ja jokaisen tummuvan illan myötä

  toivotan teille hyvää yötä.

  - Eino Leino

 • Lähdit niin hiljaa, että aamu vaan kuuli.

  Sylissään matkalle sinut kantoi tuuli.

  Mutt’ sydämiimme läpi elämän

  jätit muistosi lämpimän.

  - Aki Sirkesalo

 • Kaikk’ on niin hiljaa mun ympärilläin,

  kaikk’ on niin hellää ja hyvää.

  Kukat suuret mun aukeevat sydämessäin,

  ja tuoksuvat rauhaa syvää.

  - Eino Leino

 • Päivä kun nousee, niin sammuvi tähti.

  Ei se iäks sammu, ken elämästä lähti.

  Nuku tähti helmassa päivän!

  - Eino Leino

 • Olen polkuni päässä,

  tuhansista erään ja niitä on täynnä maa.

  On viileä ilta, eräs päivä on mennyt,

  on painunut metsien taa.

  - Aila Meriluoto

 • Tuulien soitot on vaienneet,

  ympäri soi itkityynet veet.

  - Aaro Hellaakoski

 • Kun kerran viimeisen suljen nämä silmäni unista maan,

  yhä ylemmäs silloinko kuljen,

  yhä kauemmas nähdäkö saan.

  - Yrjö Jylhä

 • Me olemme niin kuin uni

  ja niin kuin ruoho maan,

  joka aamulla puhkee kukkaan

  ja ehtoolla leikataan.

  - Mika Waltari

Lue lisää:

 • Löydät lisää tietoa osanottokukista täältä.
 • Lue vinkkejä kukkien valintaan täältä.
 • Lue lisää kukkien merkityksestä täältä.
 • Lue lisää värien merkityksestä täältä.